Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce 2010

Region: ČR
Rok: 2011
Číslo: 45/11

Psychiatrická lůžková péče je v České republice zajišťována na lůžkových odděleních nemocnic (31 oddělení), v psychiatrických léčebnách (20 zařízení) a v ostatních lůžkových zařízeních (3 oddělení). Celkem bylo pro akutní i následnou lůžkovou psychiatrickou péči vyčleněno 10 818 lůžek, z nich 434 bylo dětských. Celkem bylo zaznamenáno 59 169 hospitalizací.Souhrnný report