Činnost oboru nukleární medicíny v roce 2010

Region: ČR
Rok: 2011
Číslo: 47/11

Činnost na odděleních a pracovištích nukleární medicíny v roce 2010 zajišťovalo celkem 664,17 odborných pracovníků (průměrné roční přepočtené počty včetně smluvních pracovníků). Bylo léčeno 3 347 pacientů a provedeno celkem 434 tisíc výkonů in vivo a 985 tisíc výkonů in vitro.Souhrnný report