Síť zdravotnických zařízení 2004

Region: ČR
Rok: 2004
ISBN: 80-7280-430-8

Publikované údaje jsou čerpány z Registru zdravotnických zařízení, jehož garantem je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Účelem této publikace je pravidelně informovat o změnách ve struktuře sítě zdravotnických zařízení (včetně změn v počtu lékařů a lůžek) a o postupu odstátnění v resortu zdravotnictví.Síť zdravotnických zařízení