Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2010

Region: Jihomoravský kraj
Rok: 2011
Číslo: 01/11/19

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Jihomoravském kraji v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku zvýšil o 4,8 %. Na 1 lékaře připadlo ročně 6 347 ošetření. Nejčastějším důvodem dispenzarizace pro vybranou diagnózu zůstává jako v předchozích letech pollinosa (J30.1).Informace ze zdravotnictví a krajů