Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v kraji Vysočina v roce 2010

Region: Kraj Vysočina
Rok: 2011
Číslo: 01/11/19

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v kraji Vysočina v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku zvýšil o 11 %. Na 1 lékaře připadlo ročně 6 407 ošetření. Nejčastějším důvodem dispenzarizace pro vybranou diagnózu zůstává jako v předchozích letech pollinosa (J30.1).Informace ze zdravotnictví a krajů