Dětská a dorostová péče v Olomouckém kraji v roce 2010

Region: Olomoucký kraj
Rok: 2011
Číslo: 03/11/19

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Olomouckém kraji v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. V kraji připadalo průměrně 11,45 dětských a dorostových lékařů na 10 000 obyvatel do 19 let. Podíl dětí kojených 6 měsíců a déle se téměř nezměnil a činil 34 %.Informace ze zdravotnictví a krajů