Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče

Region: ČR
Rok: 2011
Číslo: 50/11

Tato Aktuální informace přináší předběžný přehled o nákladech veřejného zdravotního pojištění na jednotlivé segmenty zdravotní péče v roce 2010 a stručný popis vývoje nákladů na segmenty péče za roky 2006–2010. Náklady zdravotních pojišťoven na zdravotní péči v roce 2010 dosáhly cca 216 miliard Kč.Souhrnný report