Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007–2010

Region: ČR
Rok: 2011
Číslo: 51/11

Tato Aktuální informace prezentuje vývoj spotřeby zdravotnických služeb v ČR za období 2007–2010 a pokus o stručné podchycení dopadu regulačních poplatků ve zdravotnictví po roce 2008.Souhrnný report