Zdraví obyvatel v Evropě je výrazně podmíněno jejich socioekonomickou situací

Region: ČR
Rok: 2011

Úmrtnost se liší dle socioekomických charakteristik vyjádřených úrovní vzdělání, zaměstnáním a příjmem. Čím nižší je socioekonomická úroveň, tím vyšší jsou míry nemocnosti v populaci. Vyplývá to z prvních výsledků projektu ECHIM (Monitorování zdravotnických ukazatelů v Evropském společenství), které byly nyní analyzovány.