Využívání počítačů a internetu ve zdravotnických zařízeních v roce 2010

Region: ČR
Rok: 2011
Číslo: 53/11

Tato aktuální informace přináší údaje o využívání počítačů a internetu ve zdravotnických zařízeních České republiky v roce 2010. Poskytuje přehled o využívání elektronické pošty pro komunikaci a využívání internetu k získávání informací, používání počítače pro vedení zdravotnické dokumentace a o využívání vlastních webových stránek zdravotnického zařízení ke komunikaci s pacienty.Souhrnný report