Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2002

Region: ČR
Rok: 2002
ISBN: 80-7280-176-7

Zdrojem informací pro publikaci jsou údaje o pracovní neschopnosti poskytované Českou správou sociálního zabezpečení. Statistika spojená s pracovní neschopností (PN) se od ostatních šetření a statistik nemocnosti odlišuje těsným vztahem k ekonomice. Údaje o PN se třídí podle skupin diagnóz, pohlaví, věkových skupin, délky trvání PN. Z ukazatelů se používá počet případů PN na 100 000 pracovníků, průměrné trvání jednoho případu PN a průměrný denní stav práce neschopných.Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz