Pracovníci ve zdravotnictví k 31. 12. 2010

Region: ČR
Rok: 2011
Číslo: 55/11

Ve zdravotnictví ČR pracovalo koncem roku 2010 celkem 248 381 pracovníků (přepočtený počet), z nich necelé 3/4 v nestátních zdravotnických zařízeních. V lůžkových zařízeních působilo 61 % všech pracovníků ve zdravotnictví, v samostatných zařízeních ambulantní péče 27 %. Dále je uveden přehled pracovníků v rozdělení podle kategorií, podle druhů zařízení, zřizovatelů.Souhrnný report