Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let v Kraji Vysočina v letech 2006–2010

Region: Kraj Vysočina
Rok: 2011
Číslo: 06/11/19

V roce 2010 byly v kraji dva kojenecké ústavy s dětským domovem pro děti do 3 let, jejichž kapacita byla 91 míst a bylo v nich ke konci roku umístěno 68 dětí. V průběhu roku bylo přijato 78 dětí, nejčastěji ze zdravotních důvodů. Propuštěno bylo během roku 79 dětí, 41 % do vlastní rodiny. Čtvrtina propuštěných dětí strávila v ústavu více než rok.Informace ze zdravotnictví a krajů