Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji v roce 2010

Region: Jihomoravský kraj
Rok: 2011
Číslo: 09/11/19

Počet ambulantních psychiatrických ošetření vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o 2 %, tj. na 290 461 vyšetření. Nárůst byl zaznamenán také u počtu pacientů, o 2,6 %. Celkově bylo v roce 2010 ošetřeno 56 965 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy.Informace ze zdravotnictví a krajů