Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Kraji Vysočina v roce 2010

Region: Kraj Vysočina
Rok: 2011
Číslo: 09/11/19

Počet ambulantních psychiatrických ošetření vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o 3,6 %, tj. na 114 239 vyšetření. Nárůst byl zaznamenán také u počtu pacientů, o 5,3 %. Celkově bylo v roce 2010 ošetřeno 21 762 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy.Informace ze zdravotnictví a krajů