Činnost ambulantních psychiatrických zařízení ve Zlínském kraji v roce 2010

Region: Zlínský kraj
Rok: 2011
Číslo: 09/11/19

Počet ambulantních psychiatrických ošetření vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o 4,5 %, tj. na 102 628 vyšetření. Nárůst byl zaznamenán také u počtu pacientů, o 6,1 %. Celkem bylo v roce 2010 ošetřeno 23 544 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy.Informace ze zdravotnictví a krajů