Pacienti s trvalým bydlištěm v Kraji Vysočina hospitalizovaní s psychiatrickou diagnózou v roce 2010

Region: Kraj Vysočina
Rok: 2011
Číslo: 10/11/19

Se základní diagnózou F00–F99 se uskutečnilo 2 213 hospitalizací obyvatel kraje v lůžkových zařízeních kdekoli v ČR, což představuje 430 hospitalizací na 100 tisíc obyvatel. Z celkového počtu bylo 12,4 % hospitalizací ve věku do 19 let. Nejčastějším důvodem k hospitalizaci mužů byla diagnóza F10 a žen F40–F59. Průměrný věk mužů činil 42,4 roku a žen 47,6 roku.Informace ze zdravotnictví a krajů