Pacienti s trvalým bydlištěm ve Zlínském kraji hospitalizovaní s psychiatrickou diagnózou v roce 2010

Region: Zlínský kraj
Rok: 2011
Číslo: 10/11/19

Se základní diagnózou F00–F99 se uskutečnilo 3 005 hospitalizací obyvatel kraje v lůžkových zařízeních kdekoli v ČR, což představuje 509 hospitalizací na 100 tisíc obyvatel. Z celkového počtu bylo 7 % hospitalizací ve věku do 19 let. Nejčastějším důvodem k hospitalizaci mužů byla diagnóza F10 a žen F20–F29. Průměrný věk mužů činil 41,5 roku a žen 47,9 roku.Informace ze zdravotnictví a krajů