Zpráva o rodičce 2010

Region: ČR
Rok: 2011
Číslo: 58/11

Úhrnná plodnost žen v České republice již třetím rokem stagnuje, v roce 2010 připadlo na jednu ženu během jejího reprodukčního období 1,49 dítěte, stejně jako v roce 2009. Těžiště plodnosti se přesouvá do vyšších věkových skupin, ženy ve věku 30 až 34 let měly již téměř stejně vysokou specifickou plodnost jako ženy ve věku 25 až 29 let. Necelá polovina matek byly prvorodičky. Nadále pokračuje nárůst podílu porodů císařským řezem (23 %). Většina matek netrpěla v těhotenství závažnějšími komplikacemi.Souhrnný report