Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2004

Region: ČR
Rok: 2004
ISBN: 80-7280-521-5

Cílem publikace je poskytnout odborným uživatelům ze zdravotnictví, ale i širokéveřejnosti, formou časových řad, informace o vývoji ekonomické situace ve zdravotnictvív kontextu vývoje celkového ekonomického prostředí. Aktuální publikaceobsahuje výběr dostupných informací z různých zdrojů - makroekonomické informacez Českého statistického úřadu, informace z oblasti výdajů na zdraví a zdravotníhopojištění především z Ministerstva zdravotnictví ČR a Všeobecné zdravotní pojišťovnyČR. Pro oblast poskytovatelů zdravotní péče jsou Ústavem zdravotnických informacía statistiky ČR využity údaje z Národního zdravotnického informačního systému. Dálejsou použity údaje Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ministerstva práce a sociálníchvěcí ČR. Podkladem pro mezinárodní srovnání byla databáze OECD Health Data.Publikace vycházela od roku 1998 pod jménem Vývoj finančních ukazatelůmakroekonomických a ze zdravotnictví", od roku 2005 pod výše uvedeným názvem.Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky (dříve Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví)