Radiologie a zobrazovací metody - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce 2010

Region: Olomoucký kraj
Rok: 2011
Číslo: 06/11/19

Tato informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru radiologie a zobrazovacích metod. Návratnost výkazů radiologie byla 93 % a celkem byla zpracována data ze 39 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru radiologie a zobrazovacích metod zajišťovalo 92 lékařů a 228 ostatních zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích radiologie bylo provedeno 878 237 vyšetření.Informace ze zdravotnictví a krajů