Chirurgická péče - činnost v Olomouckém kraji v roce 2010

Region: Olomoucký kraj
Rok: 2011
Číslo: 08/11/19

Tato informace podává přehled o činnosti chirurgických ambulancí, jako je druh a počet chirurgických ošetření-vyšetření, počet ošetřených úrazů ve vztahu k věku a pohlaví zraněné osoby a druhu úrazu a o personálním obsazení zajišťujícím činnost těchto ambulancí v Olomouckém kraji za rok 2010. Nabízí také jednoduché srovnání těchto ukazatelů podle okresů kraje. Počet návštěv na chirurgii byl zhruba stejný jako v roce předchozím, počet ošetřených úrazů se snížil o 8 %.Informace ze zdravotnictví a krajů