Činnost praktických lékařů pro dospělé v Královéhradeckém kraji v roce 2010

Region: Královéhradecký kraj
Rok: 2011
Číslo: 02/11/19

Primární péči o dospělou populaci zajišťovalo k 31. 12. 2010 v Královéhradeckém kraji 273 praktických lékařů pro dospělé (přepočtený počet na plné úvazky). Na 1 lékaře pro dospělé připadalo v krajském průměru 1 618 registrovaných pacientů. Bylo provedeno 2,3 milionu ošetření-vyšetření, z toho preventivní prohlídky představovaly 4,7 %. Zajištění primární péčí o dospělou populaci se dlouhodobě výrazně nemění, nepříznivě se však vyvíjí věkové složení praktických lékařů pro dospělé.



Informace ze zdravotnictví a krajů