Činnost praktických lékařů pro dospělé v Libereckém kraji v roce 2010

Region: Liberecký kraj
Rok: 2011
Číslo: 02/11/19

Primární péči o dospělou populaci zajišťovalo k 31. 12. 2010 v Libereckém kraji 193 praktických lékařů pro dospělé (přepočtený počet na plné úvazky). Na 1 lékaře pro dospělé připadalo v krajském průměru 1 738 registrovaných pacientů. Bylo provedeno 1,7 milionu ošetření-vyšetření, z toho preventivní prohlídky představovaly 5,6 %. Zajištění primární péčí o dospělou populaci se dlouhodobě výrazně nemění, nepříznivě se však vyvíjí věkové složení praktických lékařů pro dospělé.Informace ze zdravotnictví a krajů