Dětská a dorostová péče v Královéhradeckém kraji v roce 2010

Region: Královéhradecký kraj
Rok: 2011
Číslo: 05/11/19

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Královéhradeckém kraji v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči týkající se sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu. Údaje jsou členěny podle území. Informace také obsahuje přehled základních ukazatelů lůžkové péče nemocnic.Informace ze zdravotnictví a krajů