Chirurgická péče - činnost v Pardubickém kraji v roce 2010

Region: Pardubický kraj
Rok: 2011
Číslo: 09/11/19

Informace ze zdravotnictví kraje o chirurgické péči v Pardubickém kraji za rok 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení, území a dle jednotlivých oborů.Informace ze zdravotnictví a krajů