Infekční nemoci v České republice v roce 2010

Region: ČR
Rok: 2011
Číslo: 62/11

Tato Aktuální informace prezentuje data Státního zdravotního ústavu (SZÚ) o hlášených infekčních nemocech v ČR, které pocházejí z Informačního systému infekční nemoci (EPIDAT). Výčet sledovaných infekčních nemocí informačním systémem EPIDAT byl dále doplněn o data z Registru tuberkulózy, Registru pohlavních nemocí a Národní referenční laboratoře pro AIDS. Kromě přehledu výskytu infekčních nemocí uvádí zpráva i počty úmrtí na infekční nemoci z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) a počty hospitalizací v nemocnicích ČR z dat Národního registru hospitalizovaných. Do informačního systému EPIDAT bylo v roce 2010 hlášeno 128 tisíc nových případů onemocnění včetně 1 029 případů kousnutí psem.Souhrnný report