Zhoubné nádory v roce 2009

Region: ČR
Rok: 2012
Číslo: 02/12/19

Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických onemocněních do Národního onkologického registru (NOR ČR) v roce 2009. Sledován je vývoj incidence a úmrtnosti u všech diagnóz zhoubných novotvarů a zejména u vybraných nejčastějších onkologických diagnóz. Incidence je také analyzována z hlediska věkové struktury. V souhrnu došlo u všech vybraných nejčastějších diagnóz ZN k mírnému poklesu standardizované incidence (s výjimkou ZN prostaty). Celková standardizovaná úmrtnost na ZN v roce 2009 také poklesla. Evidenci zemřelých zajišťuje Český statistický úřad.Souhrnný report