Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003–2010

Region: ČR
Rok: 2012
Číslo: 03/12/19

V roce 2010 proběhlo v nemocnicích v ČR 57 484 hospitalizací pro cévní nemoci mozku (dg. I60–I69) u 41 690 osob, s průměrnou délkou hospitalizace 14,8 dne. Z tohoto počtu hospitalizovaných 5 826 osob v nemocnici zemřelo. Celkem na tato onemocnění v daném roce zemřelo v ČR 11 567 osob.

Dne 29. 10. 2013 byly v této Aktuální informaci provedeny opravy týkající se přepočtu počtu osob za skupiny diagnóz I60–I69 a I60–I64.

Klíčová slova: cerebrovaskulární poruchy; cévní mozková příhoda; intrakraniální hemoragie; demence vaskulární; subarachnoidální hemoragie; demografická statistika; hospitalizace; mortalita; mortalita v nemocnicích.Souhrnný report