Demografická situace v České republice v roce 2011

Region: ČR
Rok: 2012
Číslo: 04/12/19

Informace o zveřejnění „rychlé informace“ o demografické situaci v České republice v roce 2011 pod názvem „Výrazný pokles počtu narozených dětí“ a publikace „Stav a pohyb obyvatelstva v ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2011“ Českým statistickým úřadem na jeho internetových stránkách www.czso.cz. Přiložena je tabulka „Obyvatelstvo (absolutně, relativně, meziroční změny)“, obsahující základní demografické ukazatele za Českou republiku za roky 2010 a 2011.Souhrnný report