Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2011

Region: ČR
Rok: 2012
Číslo: 06/12/19

V roce 2011 provozovalo oddělení pro detoxifikaci od návykových látek (detoxifikační jednotky) 17 lůžkových zařízení, která měla vyčleněno 150 lůžek pro detoxifikaci. Dalších 12 zařízení lůžka pro detoxifikaci nevyčleňovala z celkového lůžkového fondu oddělení. Detoxifikaci od návykových látek podstoupilo celkem 7 161 pacientů s průměrnou délkou léčby 11,4 dnů.Souhrnný report