Lázeňská péče v roce 2011

Region: ČR
Rok: 2012
Číslo: 09/12/19

Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o lázeňské péči v ČR za rok 2011. Lázeňskou léčbu podstoupilo 348 429 dospělých pacientů, 1 966 pacientů v dorostovém věku a 9 783 dětských pacientů. Z celkového počtu pacientů si plně hradilo lázeňskou léčbu 111 141 občanů ČR a 133 630 cizinců.Souhrnný report