Výkony rehabilitační a fyzikální medicíny 2008–2011

Region: ČR
Rok: 2012
Číslo: 11/12/19

Tato Aktuální informace přináší stručný přehled výkonů, léčených indikací, počtů pacientů a vybraných kategorií zdravotnických pracovníků oboru rehabilitační a fyzikální medicína za roky 2008–2011 z podkladů statistického zjišťování v rámci Národního zdravotnického informačního systému (NZIS).Souhrnný report