Výkony ortopedické protetiky 2007–2011

Region: ČR
Rok: 2012
Číslo: 12/12/19

Tato Aktuální informace přináší stručný přehled výkonů a vydaných pomůcek oboru ortopedická protetika za roky 2007–2011 z podkladů statistického zjišťování v rámci Národního zdravotnického informačního systému (NZIS).Souhrnný report