Síť zdravotnických zařízení 2005

Region: ČR
Rok: 2005
ISBN: 80-7280-529-0

Publikované údaje jsou čerpány z Registru zdravotnických zařízení, jehož správcem je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Účelem této publikace je pravidelně informovat o změnách ve struktuře sítě zdravotnických zařízení z hlediska zřizovatelů, druhu zařízení, personální a lůžkové kapacity.Síť zdravotnických zařízení