Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2011

Region: ČR
Rok: 2012
Číslo: 16/12

V roce 2011 bylo léčeno v psychiatrických ambulantních zařízeních 39 033 uživatelů návykových látek a proti předchozímu roku jejich počet klesl o 3 %. Během sledovaného roku absolvovalo substituční léčbu 2 786 osob v ambulancích psychiatrů a 1 306 osob v ordinacích praktických lékařů, tj. téměř 2krát více než bylo nahlášeno v Národním registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek.Souhrnný report