Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2011

Region: ČR
Rok: 2012
Číslo: 17/12

Primární péči o dospělou populaci zajišťovalo k 31. 12. 2011 v České republice 5 341 praktických lékařů pro dospělé (přepočtený počet na plné úvazky). Na 1 lékaře pro dospělé připadalo v republikovém průměru 1 632 registrovaných pacientů. Bylo provedeno 37,5 milionu ošetření-vyšetření, z toho preventivní prohlídky představovaly 5,9 %. Zajištění primární péče o dospělou populaci se dlouhodobě výrazně nemění, nepříznivě se však vyvíjí věkové složení praktických lékařů pro dospělé.Souhrnný report