Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 2011

Region: ČR
Rok: 2012
Číslo: 19/12

Průměrný počet lékařů gynekologů na 10 000 žen zůstal v roce 2011 stejný jako v předchozím roce. Celkový počet ošetření na 1 lékaře zůstal téměř stejný, zatímco počet registrovaných pacientek připadajících na 1 lékaře se zvýšil. Přes polovinu žen ve věku 15–49 let užívá hormonální nebo nitroděložní antikoncepci. Zvýšil se absolutní i relativní počet pacientek s nově zjištěným karcinomem. V roce 2011 bylo v ČR evidováno 107 570 porodů a 176 399 gynekologických operací.Souhrnný report