Přehled vybraných kardiochirurgických operací v ČR 2010

Region: ČR
Rok: 2010
ISBN: 978-80-7280-976-9

Souhrn: Publikace se zpracovává z dat pořízených v Národním kardiochirurgickém registru.

Publikace se zpracovává z dat pořízených v Národním kardiochirurgickém registru (NKCHR). Povinně jsou registrovány údaje o všech provedených kardiochirurgických výkonech na kardiochirurgických pracovištích v České republice.

Registr je součástí Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). Ministerstvo zdravotnictví pověřilo správou NZIS Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR). Pověření vychází ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Zpracovatelem registru je Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS). Publikaci vydal ÚZIS ČR v součinnosti s KSRZIS a s Radou NKCHR.

Data za rok 2010 byla sbírána na základě zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdaví lidu, ve znění pozdějších předpisů.Přehled vybraných kardiochirurgických operací v ČR