Lůžková péče 2011

Region: ČR
Rok: 2011
ISBN: 978-80-7280-978-3

Souhrn: Publikace obsahuje přehled o činnosti lůžkových zařízení v České republice a jednotlivých krajích.

Publikace obsahuje přehled o činnosti lůžkových zařízení v České republice a jednotlivých krajích. Kapacitní údaje o úhrnném lůžkovém fondu, personálním vybavení zařízení, o počtu hospitalizovaných, délce ošetřovací doby a využití maximální a skutečné lůžkové kapacity podle druhu zařízení jsou doplněny vývojovými řadami.Lůžková péče