Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2011

Region: ČR
Rok: 2012
Číslo: 25/12

Tato aktuální informace charakterizuje vývoj sítě zdravotnických zařízení ČR v roce 2011, s důrazem na výraznější změny proti předešlému roku, případně proti dlouhodobému trendu. Zajištění léčebně preventivní péče v ČR je hodnoceno odděleně za ambulantní a lůžkovou péči. V roce 2011 bylo v ČR evidováno celkem 28 450 zdravotnických zařízení, z toho 20 121 samostatných ordinací lékařů primární péče a lékařů specialistů. Na 1 lékaře připadalo v průměru 226 obyvatel, na 1 ambulantního lékaře 317 obyvatel. Publikované údaje jsou čerpány z Registru zdravotnických zařízení, jehož garantem je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.Souhrnný report