Potraty 2011

Region: ČR
Rok: 2011
ISBN: 978-80-7280-979-0

Souhrn: Vstupem pro publikaci jsou údaje z Národního registru potratů

Vstupem pro publikaci jsou údaje z Národního registru potratů. Údaje o potratech jsou tříděny podle místa trvalého bydliště ženy, rodinného stavu, věku ženy, stáří plodu v týdnech, druhu potratů (samovolné, miniinterrupce, jiná legální UPT, ostatní potraty a mimoděložní těhotenství), užívané antikoncepce.Potraty