Nově hlášené nemoci z povolání v roce 2011

Region: ČR
Rok: 2012
Číslo: 27/12

Aktuální informace podává přehled o počtu nově hlášených profesionálních onemocnění na území České republiky. Data pocházejí z Národního registru nemocí z povolání (NRNP), jehož správcem je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Zpracovatelem hlášení do registru je Státní zdravotní ústav v Praze. Počet nově hlášených profesionálních onemocnění se oproti předchozímu roku nepatrně snížil o 2 % na 1 266 případů, z toho se 1 210 případů týkalo nemocí z povolání a 56 případů ohrožení nemocí z povolání.Souhrnný report