Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2011

Region: ČR
Rok: 2012
Číslo: 30/12

Průměrný měsíční plat zaměstnanců ve zdravotnictví celkem v ČR odměňovaných podle platných předpisů o platu, (zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví, kraj, obec a město, ostatní centrální orgány) v roce 2011 činil 29 188 Kč, u lékařů a zubních lékařů 57 687 Kč, u všeobecných sester a porodních asistentek 28 145 Kč. Proti roku 2010 vzrostl celkový průměrný plat o 5,2 %. Průměrná měsíční mzda zaměstnanců odměňovaných podle platných předpisů o mzdě (v privátních organizacích a ve všech lázeňských organizacích bez ohledu na zřizovatele) dosáhla ve zdravotnictví celkem v ČR výše 24 740 Kč, u lékařů a zubních lékařů 55 514Kč, u všeobecných sester a porodních asistentek 23 678 Kč. Proti roku 2010 vzrostla průměrná měsíční mzda o 4,6 %.Souhrnný report