Čerpání zdravotní péče cizinci v kraji Vysočina v roce 2011

Region: Kraj Vysočina
Rok: 2012
Číslo: 01/12/19

Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených v nemocnicích Kraje Vysočina v roce 2011 celkem, podle zemí s největším počtem ošetřených cizinců a podle věkových kategorií. Jsou zde uvedeny náklady na zdravotní péči cizinců a pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči.Informace ze zdravotnictví a krajů