Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v kraji Vysočina v roce 2011

Region: Kraj Vysočina
Rok: 2012
Číslo: 02/12/19

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Kraji Vysočina v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku zvýšil o 5,7 %. Na 1 lékaře připadlo ročně 6 009 ošetření. Nejčastějším důvodem dispenzarizace pro vybranou diagnózu byly pollinosa (J30.1) a astma (J45.-).Informace ze zdravotnictví a krajů