Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru ve Zlínském kraji v roce 2011

Region: Zlínský kraj
Rok: 2012
Číslo: 02/12/19

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie ve Zlínském kraji v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku zvýšil o 4,2 %. Na 1 lékaře připadlo ročně 6 357 ošetření. Nejčastějším důvodem dispenzarizace pro vybranou diagnózu zůstává jako v předchozích letech pollinosa (J30.1).Informace ze zdravotnictví a krajů