Dětská a dorostová péče ve Zlínském kraji v roce 2011

Region: Zlínský kraj
Rok: 2012
Číslo: 05/12/19

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči ve Zlínském kraji v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic.Informace ze zdravotnictví a krajů