Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2011

Region: Moravskoslezský kraj
Rok: 2012
Číslo: 01/12/19

V roce 2011 byla v nemocnicích Moravskoslezského kraje poskytnuta zdravotní péče celkem 3 168 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 34,5 mil. Kč. Z tohoto počtu 2 171 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska bylo využití zahraničního zdravotního pojištění a platba v hotovosti. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2011 dosáhly 1,23 mil. Kč.Informace ze zdravotnictví a krajů