Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce 2011

Region: Moravskoslezský kraj
Rok: 2012
Číslo: 02/12/19

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Moravskoslezském kraji v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku zvýšil o 1 %. Na 1 lékaře připadlo ročně 6 036 ošetření. Nejčastějším důvodem dispenzarizace pro vybranou diagnózu zůstává jako v předchozích letech senná rýma (J30.1).Informace ze zdravotnictví a krajů